Misja Szkoły: Szkoła jest przyjazna uczniowi i dobrze przygotowuje go do dalszego etapu kształcenia.::Misją naszej szkoły jest praca opierająca się na takich wartościach, jak mądrość, uczciwość, tolerancja i odpowiedni rozwój fizyczny. ::Przekaż 1% na swoją szkołę

Nauczyciele Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2

NAUCZYCIELE

Rok szkolny 2015/2016

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko/nauczane przedmioty

1.

Kraska Robert

dyrektor/zajęcia komputerowe

2.

Pawłowicz Grażyna

wicedyrektor/edukacja wczesnoszkolna

3.

Gołuchowska Marzena

wicedyrektor/język angielski

4.

Abakumiec – Kussowska Małgorzata

nauczyciel wspomagający, terapia zajęciowa

5.

Bartoszewska Anna

nauczyciel wspomagający

6.

Bąkowska Dorota

edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

7.

Bejgrowicz Krzysztof

gimnastyka korekcyjna

8.

Berent Joanna

wychowawca świetlicy

9.

Bielawska Katarzyna

język polski, terapia pedagogiczna

10.

Bliźniuk Magdalena

nauczyciel wspomagający, rewalidacja

11.

Burczyk Monika

nauczyciel wspomagający, rewalidacja

12.

Chrzanowska Danuta

wychowanie przedszkolne, etyka

13.

Cyrzon Małgorzata

trener pływania

14.

Czerny – Budda Anna

terapia zajęciowa

15.

Dembicka Joanna

język angielski

16.

Deptulska Elżbieta

edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

17.

Domarecka Barbara

edukacja wczesnoszkolna

18.

Fabich Bożena

religia

19.

Fabich Paweł

wychowanie fizyczne, trener pływania

20.

Gdaniec Sławomir

wychowanie fizyczne, trener pływania

21.

Gładysz Joanna

edukacja wczesnoszkolna

22.

Golicka Izabela

rewalidacja

23.

Graczyk Mariusz

wychowanie fizyczne, trener piłki ręcznej

24.

Grzyb Anna

matematyka

25.

Henning Natalia

logopeda

26.

Kaczan Alicja

przyroda, terapia pedagogiczna

27.

Kaczmarek Angelika

język angielski

28.

Kalkowska Sylwia

trener pływania

29.

Kamień Sylwia

język polski

30.

Karnowski Robert

wychowanie fizyczne, trener piłki ręcznej

31.

Kollwitz – Zalewska Tatiana

język polski, rewalidacja

32.

Konys Anna

edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

33.

Koprowska Aneta

nauczyciel wspomagający

34.

Krauze Karolina

muzyka

35.

Kurkowska Katarzyna

matematyka

36.

Kwoczko Jolanta

nauczyciel wspomagający

37.

Leszkowska Ludwika

nauczyciel wspomagający, religia

38.

Leszkowska Malwina

edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

39.

Lewna – Winnicka Joanna

edukacja wczesnoszkolna

40.

Lipka Wiesława

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, terapia pedagogiczna

41.

Lipska Iwona

wychowanie przedszkolne

42.

Lutyńska Katarzyna

nauczyciel wspomagający, rewalidacja

43.

Łukaszewski Łukasz

wychowawca świetlicy

44.

Majewska Grażyna

edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

45.

Majka Marta

język angielski

46.

Małkiewicz Piotr

wychowawca świetlicy

47.

Marut Mariusz

trener pływania

48.

Matuszewska Danuta

wychowawca świetlicy

49.

Maziewski Piotr

wychowanie fizyczne, trener pływania

50.

Mikiciuk – Dunajska Hanna

historia i społeczeństwo, terapia pedagogiczna

51.

Miotke Marcin

przyroda, wdżwr

52.

Młodzińska Iwona

edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

53.

Osowska Katarzyna

biblioteka

54.

Osowska Violetta

wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe

55.

Ott Katarzyna

nauczyciel wspomagający

56.

Parasiak Emilia

edukacja wczesnoszkolna

57.

Podjacka Iwona

biblioteka

58.

Prasek Iwona

wychowawca świetlicy

59.

Presz Izabela

muzyka

60.

Rogaczewska Dorota

matematyka

61.

Rojek Dorota

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia sportowe

62.

Rozumek Elżbieta

terapia zajęciowa, terapia pedagogiczna

63.

Sandach Elżbieta

edukacja wczesnoszkolna

64.

Serzysko Ewelina

edukacja wczesnoszkolna

65.

Siadak Roman

zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne

66.

Smolińska Mirosława

edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

67.

Starzecka Justyna

edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

68.

Staśkowiak Arkadiusz

wychowawca świetlicy

69.

Stolińska Mirosława

logopeda

70.

Sturgulewski Adam

nauczyciel wspomagający, rewalidacja

71.

Surwiło Witold

wychowanie fizyczne, trener pływania

72.

Szczepańska Małgorzata

terapia pedagogiczna

73.

Szcześniak Halina

pedagog, terapia pedagogiczna

74.

Szczuka Anna

język polski, terapia pedagogiczna

75.

Szymkiewicz Magdalena

wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna

76.

Świgońska Agnieszka

wychowawca świetlicy

77.

Trojanowska – Krüger Marzena

wychowanie przedszkolne

78.

Turska Anna

religia

79.

Urbańska Monika

nauczyciel wspomagający, rewalidacja

80.

Wendt Sandra

wychowanie przedszkolne

81.

Zajda Joanna

plastyka, rewalidacja

82.

Żywiecka Ewa

język angielski

 

 

  Nauczyciele rok szkolny 2015/16

 

 

 

logo ,,,