Misja Szkoły: Szkoła jest przyjazna uczniowi i dobrze przygotowuje go do dalszego etapu kształcenia.::Misją naszej szkoły jest praca opierająca się na takich wartościach, jak mądrość, uczciwość, tolerancja i odpowiedni rozwój fizyczny. ::Przekaż 1% na swoją szkołę

Stołówka szkolna

W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie zorganizowana jest stołówka szkolna, w której podawane są ciepłe posiłki w postaci obiadu.  

Opłata miesięczna za korzystanie ze stołówki szkolnej jest uzależniona od liczby dni w danym miesiącu. Odpłatność za jeden obiad, to 3 zł.

 

Uwaga!

 

Informujemy, że od dnia 03.04.2017 roku obowiązuje nowy Regulamin Stołówki Szkolnej.

Prosimy o jego przestrzeganie, przybliżając zarazem jego najistotniejsze punkty:

Pkt 10: „W przypadku nieobecności, stołującemu przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności. Zwrot następuje od dnia następnego po zgłoszeniu nieobecności”.

Pkt 11: „Zwrot opłat następuje na wniosek rodziców lub innych osób stołujących się, na koniec miesiąca, w którym wystąpiły dni nieobecności, w formie odpisu z należności za posiłek lub zwrotu środków na konto bankowe” .

Pkt 12: „Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej wnoszona jest do

10-tego każdego miesiąca za bieżący miesiąc na konto bankowe szkoły”.

Regulamin w całości do wglądu u intendentki.

Wszelkie pytania związane z wyżywieniem dzieci można kierować pod nr tel. 663-051-809

 

Cena obiadów jest umieszczona na e-dzienniku.

 

 

DANE DO PRZELEWU 

 

SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TCZEWIE

31 1240 1242 1111 0010 0223 2640

(W TYTULE PROSZĘ  WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA)

Po dokonaniu wpłaty uczeń otrzymuje kartę obiadową, którą okazuje przed wejściem na obiad.

W przypadku nieobecności dziecka w szkole, istnieje możliwość  dokonania odpisu od dnia następnego po dniu, w którym zgłoszono nieobecność. 

Tego typu zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować pod nr tel.663-051-809

 

logo ,,,