Misja Szkoły: Szkoła jest przyjazna uczniowi i dobrze przygotowuje go do dalszego etapu kształcenia.::Misją naszej szkoły jest praca opierająca się na takich wartościach, jak mądrość, uczciwość, tolerancja i odpowiedni rozwój fizyczny. ::Przekaż 1% na swoją szkołę

Nauczyciele nagrodzeni i odznaczeni

ZŁOTY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 

Mirosława Smolińska - 2012

 


SREBRNY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŹBĘ

 
Katarzyna Bielawska - 2009
Grażyna Majewska - 2010

Hanna Mikiciuk - Dunajska - 2012

Roman Siadak - 2012MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

 
Jarosław Bartoszewski - 2009
Zofia Szyszka - 2010
Grażyna Pawłowicz - 2010

Roman Siadak - 2010

Marzena Gołuchowska -2011

Ludwika Leszkowska -2011

Wiesława Lipka - 2011

Katarzyna Osowska - 2011

Elżbieta Sandach -2011

Halina Szcześniak -2011

Anna Szczuka -2011

Mirosława Smolińska - 2012

Sylwia Kamień - 2013

Mirosława Stolińska - 2013

 Grażyna Majewska - 2014

 Iwona Podjacka - 2014

 Hanna Mikiciuk - Dunajska -2015

Dorota Rogaczewska - 2015

 Dorota Bąkowska - 2016
Barbara Domarecka - 2016
Joanna Gładysz - 2016
Danuta Chrzanowska - 2016
Joanna Zajda - 2016
 

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

 
Marian Czajkowski - 1997
Jarosław Bartoszewski - 2001
Sławomir Gdaniec - 2001
Zofia Szyszka - 2002
Zofia Danecka - 2003
Joanna Gładysz - 2004
Czesława Kubicka - 2005
Roman Siadak - 2008
Jarosław Bartoszewski - 2008
Grażyna Pawłowicz - 2010
Marzena Gołuchowska - 2011
Mirosława Smolińska -2011
Halina Szcześniak -2011
Ludwika Leszkowska -2011
Anna Bartoszewska - 2013
 Bożena Fabich -2014
 Elżbieta Sandach - 2015
 Robert Kraska - 2015
Grażyna Majewska - 2016
Barbara Domarecka - 2016
 Katarzyna Osowska - 2017
Iwona Podjacka - 2017
 
NAGRODY KURATORA OŚWIATY
 
Wiesława Lipka - 2011
 
 
logo ,,,