Misja Szkoły: Szkoła jest przyjazna uczniowi i dobrze przygotowuje go do dalszego etapu kształcenia.::Misją naszej szkoły jest praca opierająca się na takich wartościach, jak mądrość, uczciwość, tolerancja i odpowiedni rozwój fizyczny. ::Przekaż 1% na swoją szkołę

REKRUTACJA 2019/20


Szanowni Rodzice!


Chcielibyśmy zaoferować Waszym dzieciom rozpoczęcie edukacji w szkole wyjątkowej, zapewniającej wszechstronny rozwój, propagującej ideę sportu i zdrowego stylu życia, rozwijającej kreatywność uczniów. W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy rozpoczęcie edukacji w jednym z trzech typów klas: klasy sportowe - dyscyplina sportu pływanie, klasy integracyjne, klasy ogólne. Zerówkowiczom proponujemy roczną edukację przedszkolną w grupach integracyjnych oraz w grupach ogólnych. Grupy przedszkolne pracują w układzie 5 godzinnym lub całodziennym.

 

Zapisu dziecka do klasy I oraz grupy przedszkolnej

można dokonać

od 1 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r.

 

Wniosek rekrutacyjny oraz wszystkie niezbędne do wypełnienia dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły oraz w znajdujących się poniżej załącznikach.

Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do klas sportowych, będą musieli dostarczyć dodatkowo skierowanie dla swojego dziecka od lekarza pierwszego kontaktu do lekarza specjalisty medycyny sportu. Dziecko będzie musiało przejść specjalistyczne badania lekarskie pod kątem przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny sportu, jaką jest pływanie. Specjalistyczne badania lekarskie staramy się zorganizować na terenie szkoły, gdyż w Tczewie nie ma odpowiedniego specjalisty. Dzieci przystąpią również do próby sprawności fizycznej. Szczegółowy przebieg próby oraz punktacja zawarta jest w załączniku znajdującym się poniżej. O terminie testu sprawności fizycznej oraz terminie badań zostaną Państwo poinformowani w dniu złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do klasy sportowej.

Rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność lub starających się o takie orzeczenie, prosimy o zaznaczenie tego faktu we wniosku rekrutacyjnym oraz zgłoszenie w sekretariacie szkoły.

 

Publikacja listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych oraz grup przedszkolnych nastąpi dnia 12 kwietnia 2019 r. o godz.12.00. Do dnia 19 kwietnia 2019 r. rodzic dziecka zakwalifikowanego zobowiązany będzie potwierdzić wolę rozpoczęcia przez dziecko edukacji w SSP 2 z OI w pisemnym oświadczeniu. Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację rodzica z chęci kształcenia dziecka w SSP 2 z OI i skutkuje skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych i grup przedszkolnych SSP 2 z OI zostanie opublikowana dnia 23 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00.

 

Rodziców wraz z pociechami zapraszamy

na Dzień Otwarty Szkoły,

który odbędzie się 07 marca 2019 r. w godz. 16.00 - 18.00.

 
Będziecie Państwo mieli doskonałą okazję przekonać się, czy szkoła przygotowana jest do przyjęcia Waszego dziecka.

 

Zachęcamy do zapisywania dzieci do klasy pierwszej w naszej szkole.

 

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji

tel: 058-777-2-888;

e-mail:ssp2tczew1@wp.pl

 

 

Przeczytano: 365 razy. Wydrukuj|Do góry

 

Załączniki:

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I i oddziałów przedszkolnych [227.68 KB]

Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych [530.16 KB]

Kryteria rekrutacji do klas I [306.55 KB]

Zasady uzyskiwania punktów za próby sprawności fizycznej do klasy I sportowej [128.47 KB]

Wniosek o przyjęcie do klasy I SSP 2 z OI w Tczewie [339.11 KB]

Oświadczenie o zamieszkaniu - załącznik nr 1 do zgłoszenia rekrutacyjnego dziecka z obwodu szkoły [296.31 KB]

Załącznik nr 1 - oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły [156.23 KB]

Załącznik nr 2 - oświadczenie rodzica/ów o zatrudnieniu [110.72 KB]

Załącznik nr 3 - oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata [122.69 KB]

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego SSP 2 z OI w Tczewie [629.09 KB]

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej [115.97 KB]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie [116.15 KB]

Załącznik nr 3 - Oświadczenie osoby wykonywującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą lub sprawującą opiekę nad kandydatem [117.89 KB]

Załacznik nr 4 - Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły [194.12 KB]

Załącznik nr 5 - Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu [113.02 KB]

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o aktualnym uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły [116.24 KB]

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o uczęszczaniu rodziców/rodzeństwa kandydata [194.61 KB]

logo ,,,