Misja Szkoły: Szkoła jest przyjazna uczniowi i dobrze przygotowuje go do dalszego etapu kształcenia.::Misją naszej szkoły jest praca opierająca się na takich wartościach, jak mądrość, uczciwość, tolerancja i odpowiedni rozwój fizyczny. ::Przekaż 1% na swoją szkołę

Hymn szkoły

H Y M N      S Z K O Ł Y

Szkoła sportowa, nasza szkoła numer dwa
Uczy pływania i o wiedzę naszą dba.
Bohaterzy Westerplatte, co zginęli za nasz kraj
Mają pomnik w naszej szkole,
Który czcimy w niej od lat.

Ref.
Naszą sportowa szkołę
Oświeca słońca blask
I tyle tu przestrzeni
I tyle jest w niej nas
Biegniemy tu co rano
W jasny czy słotny dzień
Bo szkołę swą kochamy
I jesteśmy dumni z niej.

Sport i nauka to są cele nasze dwa
Im to poświęcamy wiele godzin dnia,
Trenujemy piłkę ręczną i pływamy cały rok
Sport z nauką zawsze w parze
utrzymują równy krok.

Ref:

logo ,,,