Misja Szkoły: Szkoła jest przyjazna uczniowi i dobrze przygotowuje go do dalszego etapu kształcenia.::Misją naszej szkoły jest praca opierająca się na takich wartościach, jak mądrość, uczciwość, tolerancja i odpowiedni rozwój fizyczny. ::Przekaż 1% na swoją szkołę

Aktualności

10 marca 2018 20:39 | Aktualności

Zapisy do grup przedszkolnych i klas I w roku szkolnym 2018/2019
Szanowni Rodzice!


Chcielibyśmy zaoferować Waszym dzieciom rozpoczęcie edukacji w szkole wyjątkowej, zapewniającej wszechstronny rozwój, propagującej ideę sportu i zdrowego stylu życia, rozwijającej kreatywność w wielu kółkach zainteresowań. W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy rozpoczęcie edukacji w jednym z trzech typów klas: klasy sportowe - dyscyplina sportu pływanie, klasy integracyjne, klasy ogólne. Zerówkowiczom proponujemy roczną edukację przedszkolną w grupach integracyjnych oraz w grupach ogólnych. Grupy przedszkolne pracują w układzie 5 godzinnym lub całodziennym.

 

Zapisu dziecka do klasy I można dokonać

od 1 marca 2018 r. do 15 marca 2018 r.

 

Zapisu dziecka do grupy przedszkolnej (rocznik 2012, 2013)

można dokonać

od 1 marca 2018 r. do 15 marca 2018 r.


Wniosek rekrutacyjny oraz wszystkie niezbędne do wypełnienia dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły oraz w znajdujących się poniżej załącznikach.

Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do klas sportowych, będą musieli dostarczyć dodatkowo skierowanie dla swojego dziecka od lekarza pierwszego kontaktu do lekarza specjalisty medycyny sportu. Dziecko będzie musiało przejść specjalistyczne badania lekarskie pod kątem przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny sportu jaką jest pływanie. Specjalistyczne badania lekarskie staramy się zorganizować na terenie szkoły, gdyż w Tczewie nie ma odpowiedniego specjalisty. O terminie badań poinformujemy w późniejszym terminie. Dzieci przystąpią również do próby sprawności fizycznej, która odbędzie się tego samego dnia.Szczegółowy przebieg próby oraz punktacja zawarta jest w załączniku znajdującym się poniżej.

Rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność lub starających się o takie orzeczenie, prosimy o zaznaczenie tego faktu we wniosku rekrutacyjnym oraz zgłoszenie w sekretariacie szkoły.


Publikacja listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych nastąpi dnia 12 kwietnia 2018 r. o godz.12.00. Do dnia 19 kwietnia 2018 r. rodzic dziecka zakwalifikowanego zobowiązany będzie potwierdzić wolę rozpoczęcia przez dziecko edukacji w SSP 2 z OI. Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację rodzica z chęci kształcenia dziecka w SSP 2 z OI i skutkuje skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych SSP 2 z OI zostanie opublikowana dnia 23 kwietnia 2018r. o godz. 12.00.


Rodziców wraz z pociechami zapraszamy

na Dzień Otwarty Szkoły,

który odbędzie się 07 marca 2018 r. w godz. 16.00 - 18.00.

 
Będziecie Państwo mieli doskonałą okazję przekonać się, czy szkoła przygotowana jest do przyjęcia Waszego dziecka.

 

Zachęcamy do zapisywania dzieci do klasy pierwszej w naszej szkole.

 

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji

tel: 058-777-2-888;

e-mail:ssp2tczew1@wp.pl


Przeczytano: 770 razy. Wydrukuj|Do góry

Załączniki:

Wniosek rekrutacyjny - klasa I SPORTOWA [602.54 KB]

Zasady uzyskiwania punktów za próby sprawności fizycznej do klasy I sportowej [128.47 KB]

Wniosek rekrutacyjny - klasa I ogólnodostępna, integracyjna [600.55 KB]

Załącznik nr 1 - oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły [156.29 KB]

Załącznik nr 2 - oświadczenie rodzica/ów o zatrudnieniu [110.86 KB]

Załącznik nr 3 - oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata [122.69 KB]

Zgłoszenie rekrutacyjne - dziecko z obwodu szkoły kl. I [432.48 KB]

Oświadczenie o zamieszkaniu - załącznik nr 1 do zgłoszenia rekrutacyjnego dziecka z obwodu szkoły [294.86 KB]

Oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole w klasie I [115.39 KB]

Wniosek rekrutacyjny - oddziały przedszkolne [607.56 KB]

Załącznik nr 1 -oświadczenie o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej [115.32 KB]

Załącznik nr 2 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie [115.9 KB]

Załącznik nr 3 - oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą lub sprawującej opiekę nad kandydatem [117.9 KB]

Załacznik nr 4 - oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły [193.4 KB]

Załącznik nr 5 - oświadczenie rodziców o zatrudnieniu [113.03 KB]

Załącznik nr 6 - oświadczenie o aktualnym uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły [116.22 KB]

Załącznik nr 7 - oświadczenie o uczęszczaniu rodzica/ów lub rodzeństwa kandydata [193.9 KB]

Załącznik nr 8 - oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole w oddziale przedszkolnym [117.22 KB]

logo ,,,